NABÍDKA SLUZEB

PORADENSTVÍ PŘI AKVIZICI, NEBO PRODEJI FIRMY

V oblasti akvizic a prodejů společnosti (včetně ostatních podnikových kombinací) je nutné dodržet určitý harmonogram postupů a činností a s tím spojenou nutnost vytvoření podkladových materiálů.

V případě akvizic Vás rádi budeme zastupovat a vyjednávat podmínky koupě, navrhneme akviziční strategii a kontaktujeme majitele cílové společnosti. Povedeme akviziční proces a budeme jej koordinovat, připravíme podkladové materiály pro koupi. Kupovanou společnost oceníme, zajistíme akviziční financování a projekt zrealizujeme až do koupě a podpisu transakčních dokumentů. Zajistíme i poradenství při zaúčtování.

U prodeje podniku dokážeme Vás (stejně jako u akvizice) celým procesem provést, tj. navrhnou prodejní strategii, vyhledat a zastupovat u protistrany, vyhotovit potřebné podkladové materiály - ocenění, informační memoranda, data room, due diligence apod.

INTERIM A KRIZOVÝ MANAGEMENT

Oblast interim managementu chápeme jako procesní management, kdy je třeba realizovat zadaný proces, nebo nahradit, ev. překlenout, výpadek vedoucího pracovníka. Nejčastěji se setkáváme s požadavkem realizace určitého projektu ve firmě, na který společnost není personálně vybavena. Například z důvodu, že po ukončení projektu by pro daného zaměstnance nebylo uplatnění, nebo že se jedná o specifickou oblast.

V případě krizového řízení podniku (mnohdy způsobeného současnou situací) jsou ekonomická analýza a personální audit firmy základními podklady pro zjištění příčin současného stavu a pro návrh a realizaci vlastního restrukturalizačního projektu.

Naší snahou v tomto případě bude posoudit situaci podniku, vytvořit a nechat si schválit restrukturalizační plán a po jeho schválení jej následně realizovat. To všechno včetně komunikace s věřiteli a bankami. Služby jsme schopni nabídnout komplexně, včetně specifik právních, účetních a finanční podpory s cílem dosažení ekonomické stabilizace.