REFERENCE

Developerský projekt zabývající se výstavbou rodinných domů v obci Veverské Knínice. Projekt probíhá, bližší info najdete na níže uvedeném odkaze.

www.vilykninice.cz


INOX servis s.r.o. (2018-2020)

Akvizice výrobce a dodavatele technologických zařízení ve vodohospodářských odvětvích, v oblasti zpracovatelského a chemického průmyslu, a dodavatele bazénových technologií. Po krátké restrukturalizace došlo k prodeji strategickému investorovi. Zhodnocení cca 1,6 násobku vstupní  investice.  https://www.inoxservis.cz/ 

Meditrans plus s.r.o. (2012-2018)

Akvizice zdravotního dopravce nacházejícího se v exekučním řízení.

Po převzetí podniku byla hlavním úkolem konsolidace majetku, ekonomická stabilizace a dořešení smluvních vztahů s pojišťovnami. Díky non-stop dispečinku byla služba poskytována kontinuálně a stali jsme se spolupracujícím partnerem ZZS JMK. Po ekonomické stabilizaci začala společnost expandovat a v době prodeje byla druhým největším dopravcem v Jihomoravském kraji.

Společnost byla prodána v r. 2018 strategickému investorovi provozující síť nemocnic a zdravotnických zařízení. Zhodnocení bylo ve výši 3,2 násobku vstupní investice. Společnost byla přejmenována  na Sanitka.org

www.sanitka.org 

AVEKO Aircraft s.r.o. (2006-2011)

Akvizice výrobce ultralehkých letadel VL-3 v roce 2006 od konkursního správce z konkursního řízení.

Společnost v době převzetí měla roztříštěnou výrobu, což se projevovalo kromě logistických problémů i vysokými externími náklady v logistice. Co se týká výroby "draku" letadla, podařilo se výrobu centralizovat a vlastní montáž přesunout do oblasti Brněnského letiště v Medlánkách, kde docházelo i k záletu a distribuci letadel. V roce 2011 byla společnost prodána zahraničnímu strategickému investorovi zabývajícím se distribucí letadel.

Realizovaný výnos představoval cca 3,9 násobek vstupní investice.

www.vl3.cz

ARVIKA a.s. (2004-2008)

Developerský projekt zabývající se výstavbou bytového domu v Brně. Po zrealizování stavby a prodeji jednotlivých bytů konečným vlastníkům, společnost zanikla likvidací. 

ADAMOVSKÉ STROJÍRNY a.s. (2001-2009)

Konkursní správa výrobce ofsetových tiskařských strojů.

V období vyhlášení konkursního řízení byl podnik funkční. Hlavním výrobním programem byla výroba ofsetových tiskařských strojů, řezaček papíru a výroba čerpacích stanic. Struktura podniku byl holding s dceřinými společnostmi v ČR i zahraničí. Při cca 1200 zaměstnancích dosahoval obratu 850 mil. Kč,  export výrobků se zajišťoval vlastními dceřinými společnostmi, nebo obchodními zastoupeními po celé Evropě a v USA. 

Mezi hlavní důvody ekonomické nestability a velké zadluženosti, byl investičně náročný a nevydařený záměr o export strojů do USA, kde obchodní partner (společnost Xerox), se dostal do insolvenčního řízení a tím pádem nebyl schopen distribuovat stroje. Za tímto účelem byla postavena kompletní nová továrna na severu Polska, která však zůstala nevyužitá. Po restrukturalizaci a odprodeji nepotřebných aktiv pro výrobu a bytů, byl funkční podnik v roce 2003 prodán finančnímu investorovi.

DOWO a.s. (2001-2004)

Konkursní správa výrobního podniku na výrobu tkaných bavlněných textílií.

V období prohlášení konkursního řízení podnik byl funkční, hlavním výrobním programem byla výroba tkaných koberců. Jako hlavní úkol bylo snížení nákladových položek výroby tak aby bylo možné dokončit nakontrahovanou výrobu, což se podařilo splnit. Díky restrukturalizačním krokům se podařilo z podstaty vyčlenit nefunkční majetek, tento prodat a následně podnik prodat strategickému investorovi.